2020 Godot优质游戏产品展示(非官方评比)

作者:kasade
2020-08-30
4 2 0

视频主要介绍了 7 款,近期使用 Godot 引擎开发的高质量游戏,片尾还穿插了一丢丢像素绘制软件的广告。

2020 Godot 优质游戏产品展示(非官方评比)

视频当中提到的展示游戏链接: