Ludum Dare

创建于:2016-04-09

创建人: Humble Ray

383 信息 749 成员
全世界最牛逼的Game Jam

LD53 Belt Rush

Chaoli 2023-05-03

Image title

Image title

Image title


Belt Rush

将需要运输的快递包裹分拣到合适的传送带(颜色对应)!

控制方式

鼠标左键点击对应颜色的目标传送带!

链接:https://ldjam.com/events/ludum-dare/53/belt-rush

开发团队:UMa Studio

Made for Ludum Dare 53

近期喜欢的会员

 
Foursay 2023-05-04
音乐和美术的细节做的都很到位!喜欢
 

加入 indienova

  • 建立个人/工作室档案
  • 建立开发中的游戏档案
  • 关注个人/工作室动态
  • 寻找合作伙伴共同开发
  • 寻求线上发行
  • 更多服务……
登录/注册